1. Polska 49 lotów
2. Tajlandia 10 lotów
3. Włochy 10 lotów
4. Hiszpania 8 lotów
5. Grecja 6 lotów
6. Ukraina 6 lotów
7. Maroko 4 loty
8. Portugalia 4 loty
9. Rosja 4 loty
10. Francja 2 loty
11. Gambia 2 loty
12. Holandia 2 loty
13. Irlandia 2 loty
14. Malta 2 loty
15. Niemcy 2 loty
16. Szwajcaria 2 loty
17. Tunezja 2 loty
18. Turcja 2 loty
19. Chorwacja 1 lot